Jakość najwyższej wagi
Instalwag

Wagi automatyczne do zboża


Wagi zbiornikowe automatyczne odważające lub porcjujące służą do sumowania masy materiału w ciągach technologicznych.

Mogą być ponadto stosowane do rozliczeń handlowych przy załadunku/rozładunku samochodów i wagonów kolejowych.